Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Ziekte

Ervaart u ook deze problemen bij zieke medewerkers?

Uw medewerker is (te) lang ziek

Uw werknemer laat weten dat hij of zij ziek is. U wenst de betreffende werknemer beterschap en vervolgens vraagt u zich af hoe u hem zo snel mogelijk weer aan het werk krijgt. Weet u het niet meer of twijfelt u aan de te nemen stappen? Neem dan vrijblijvend contact met op met Vos Legal.

U krijgt een boete van het UWV

U wilt dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Allereerst om verdere stagnatie in uw bedrijfsprocessen te voorkomen, maar daarnaast hangt er ook nog een boete van het UWV boven uw hoofd als u de juiste stappen niet zet. Weet u het even niet? Neem gerust contact op met Maarten

Uw werknemer werkt niet mee

Ondanks dat u kosten noch moeite spaart om uw werknemer weer aan het werk te krijgen, vordert u niet of nauwelijks. Uw werknemer werkt namelijk niet mee om zo snel mogelijk weer terug te keren op de werkvloer (re-integratie). U wilt graag druk uitoefenen op uw werknemer, maar hoe doet u dat? Schroom niet, bel Maarten.

U wilt geen loonsanctie; wij zorgen ervoor dat de re-integratie van uw werknemer op orde is

Wellicht weet u uit de praktijk al dat ziekte niet alleen leidt tot fysieke of mentale moeilijkheden, maar het kan ook leiden tot arbeidsrechtelijke complicaties. De wet- en regelgeving hieromtrent kunt u moeilijk allemaal kennen. Gelukkig kennen arbeidsjuristen deze wel. Neem daarom bij vragen hierover gerust contact op met Vos Legal.

Vos Legal zorgt ervoor dat:

  • uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag is;
  • het dossier met betrekking tot uw zieke werknemer op orde is;
  • het risico op een boete van het UWV nihil is;
  • druk op uw medewerker wordt uitgevoerd, waardoor hij meewerkt aan het re-integratieproces;
  • wij samen met u maatregelen treffen om uitval door ziekte te minimaliseren;
  • als u nog geen bedrijfsarts hebt, wij u hier zo snel mogelijk aan helpen.

Heeft u andere vragen rondom het thema ziekte en re-integratie? Ook dan sta ik u graag bij.

Deze mensen gingen u voor

Bekijk ook onze andere werkzaamheden