Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Over Maarten Vos

Over Vos Legal

Betaalbaar

Het inwinnen van juridisch advies is vaak een kostbare aangelegenheid. Vos Legal vindt dat dit anders kan. Daarom ontvangt u geen langdradige adviezen met wollig taalgebruik. Ons motto met betrekking tot juridisch advies is dat dit kort en bondig moet gebeuren. Dit bespaart u een hoop geld.

Pragmatisch

U bent niet zozeer geïnteresseerd in theoretische kennis over het recht, maar wel in de pragmatische toepassing ervan. Vos Legal kenmerkt zich door het recht pragmatisch toe te passen in de praktijk. Daar kunt u verder mee!

Humor

Een juridische kwestie kan heel slepend zijn of worden. Het is zeker geen hobby van mensen. Ik realiseer me dat goed. Desalniettemin houd ik van humor en probeer ik dat ook altijd in te zetten. Immers, met humor wordt het soms toch wat lichter om de kwestie te bekijken.

Identiteit Vos Legal en Maarten Vos

Voordat u het dossier op mijn bureau legt, stel ik Maarten Vos en Vos Legal eerst aan u voor.

Maarten Vos is de naam achter Vos Legal. Al tijdens zijn studie verleende Maarten juridische diensten aan derden. Doordat hij de keuze heeft gemaakt voor het arbeidsrecht, ligt de focus nu helemaal op dat rechtsgebied en wordt arbeidsrechtelijke ondersteuning geboden aan werkgevers en werknemers.  Het uitgangspunt is om een oplossing in der minne te bereiken. Komen we er niet uit? Dan gaan we een gerechtelijke procedure niet uit de weg.

Voor deze groep biedt Vos Legal diensten aan op het gebied van arbeidsrecht en dan vooral het gedeelte dat ziekte betreft, maar ook het ontslag en de contractuele fase kunt u met een gerust hart aan Vos Legal toevertrouwen.

 

Vos Legal maakt daarnaast ook deel uit van een netwerk dat bestaat uit professionals op andere rechtsgebieden, die ons indien nodig kunnen ondersteunen.

Mr. Maarten Vos is jurist bij Vos Legal. Maarten kenmerkt zich door diverse prettige eigenschappen. Hij is goed bereikbaar, heeft hij uw oproep gemist? Geen nood, hij belt u altijd terug. Wilt u graag met hem samenwerken? Fijn. Let wel op: Maarten is een extravert persoon en daardoor soms wat direct. Gelukkig compenseert hij dat doordat hij gedreven en zeer gemotiveerd aan de slag gaat met uw dossier. Hij geeft niet zomaar op en gaat heel pragmatisch te werk, totdat hij de beste oplossing gevonden heeft.

Spreekt u dit aan? Neem gerust contact op.