Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing bij een arbeidsgeschil met een buitenlandse werknemer? Het Nederlandse recht of het recht van de buitenlandse werknemer? Je wilt dit goed geregeld hebben om problemen bij geschillen te voorkomen.

Waarmee moet je rekening houden?

  • Voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst maak je de keuze welke rechter en welk arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst;
  • ben je gevestigd in Nederland en kies je voor een ander arbeidsrecht dan het Nederlandse, wees er dan van op de hoogte dat nationale arbeidsrechtelijke regels toch van toepassing kunnen zijn.
  • Wees je ervan bewust dat als je je werknemer daagt, in beginsel een buitenlandse rechter kennis neemt van het geschil.

Internationale arbeidsrechtelijke kwesties zijn niet eenvoudig. Ik help je graag om jouw arbeidsrechtelijke zaken met buitenlandse werknemers goed te regelen. Ga via deze link naar contact.