Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt de werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

1. Wat is ouderschapsverlof

Een werknemer heeft als ouder recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek van de werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen. De werknemer kan het verlof in 1 keer opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op dan kan deze de niet opgenomen weken nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

2. Heeft mijn werknemer recht op betaald ouderschapsverlof?

Jouw werknemer kan betaald ouderschapsverlof opnemen als een van de volgende situaties geldt:

  1. De werknemer is wettelijke ouder.
  2. De werknemer is moeder of vader.
  3. De werknemer is adoptieouder.
  4. De werknemer heeft het kind erkend.
  5. De werknemer is niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. Bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. Of Jouw werknemer is de pleegzorgouder.

Daarnaast geldt het volgende voor de betreffende werknemer:

  1. Heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
  2. Heeft vanaf 2 augustus 2022 minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
  3. Neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

3. Als jouw werknemer al ouderschapsverlof heeft opgenomen

Het kan zijn dat de werknemer voor 2 augustus 2022 al ouderschapsverlof heeft opgenomen. Als hij na die datum nog recht heeft op minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan ouderschapsverlof, dan kun je nog betaald ouderschapsverlof voor hem werknemer aanvragen.

Neemt de werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op dan kan deze de niet opgenomen weken opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

4. De hoogte en betaling van de uitkering betaald ouderschapsverlof

De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat je de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

4.1 De betaling van de uitkering betaald ouderschapsverlof

Het UWV betaalt de uitkering ouderschapsverlof in maximaal 3 delen aan de (ICT-)werkgever. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kun je als werkgever nog 2 betaalverzoeken doen als je dat wilt. Nadat de werknemer opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kun je voor dit vervolgverlof een nieuw betaalverzoek indienen.

5. Mijn werknemer wordt ziek tijdens het betaald ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof loopt in deze situatie gewoon door. (ICT-)Werkgever en werknemer kunnen wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. De (ICT-)werkgever hoeft de wijziging in de opname van het verlof niet door te geven aan UWV.

5.1 De werknemer is volledig ziek

Als je werknemer volledig ziek is dan kan deze geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken.

5.2 De werknemer gaat weer gedeeltelijk aan het werk

Je kunt een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen als je werknemer gedeeltelijk gaat werken tijdens de ziekte. De werknemer moet dan wel binnen 1 jaar na de geboorte van het kind weer gaan werken en het betaald ouderschapsverlof opnemen. Of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg. De (ICT-)werkgever kan alleen een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen voor de dagen of uren dat je werknemer niet ziek is.

6. Mijn werknemer gaat bij mij in of uit dienst tijdens het betaald ouderschapsverlof

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar hij nog recht op heeft meenemen naar zijn nieuwe (ICT-)werkgever.

6.1 De werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat uit dienst

De rest van het verlof neemt jouw werknemer op bij een nieuwe (ICT-)werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe (ICT-)werkgever. Het UWV betaalt de uitkering dan rechtstreeks aan de werknemer.

Als jouw werknemer daarom vraagt, ben je verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof dat jouw werknemer nog recht heeft.

6.2 Een werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen

Nadat jouw nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij jouw heeft opgenomen dien je als (ICT-)werkgever voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. De nieuwe (ICT-)werkgever hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

7. Links

Wijzigingen doorgeven bij betaald ouderschapsverlof kun je doen via deze link Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer | UWV | Werkgevers

Via deze link kom je op de site van het UWV waar je de uitkering betaald ouderschapsverlof kan aanvragen Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer | UWV | Werkgevers