Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Arbeidscontracten

Wist u dat deze vraagstukken ook kunnen spelen bij uw arbeidscontracten?

Contracten kloppen juridisch niet

Na een succesvolle sollicitatieprocedure volgt vaak een arbeidsovereenkomst. De gemaakte afspraken worden in de regel schriftelijk vastgelegd in een arbeidscontract. Soms wordt jarenlang dezelfde template gebruikt, zonder dat deze tussentijds wordt geüpdatet. Zorg ervoor dat de overeenkomst altijd up-to-date is. Dit voorkomt dat u onverwachts voor onaangename verrassingen komt te staan.

Zzp'er zijn werknemers

Bij gebruik van zzp’ers leggen u en uw zzp’er afspraken over de uit te voeren werkzaamheden vast in een overeenkomst. In de considerans hiervan wordt vaak de zin opgenomen: “Partijen beogen met deze samenwerking expliciet geen arbeidsovereenkomst overeen te komen.” De vraag is nu of er tussen u en uw zzp’er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bedingen zijn niet rechtsgeldig

Veelgemaakte afspraken worden in een arbeidsovereenkomst vastgesteld door de zogenaamde bedingen. Ik noem de volgende: het boetebeding, het proeftijdbeding, het concurrentiebeding en het studiekostenbeding. Van deze bedingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Hoe ze juridisch werken, verschilt mogelijk per tijd en situatie. Wilt u weten hoe ze arbeidsrechtelijk werken? Neem gerust contact met mij op!

Wij zorgen ervoor dat uw arbeidscontracten geen 'bugs' bevatten

Als u een softwareprogramma heeft geschreven wilt u natuurlijk niet dat er bugs in zitten. Daarom controleert u deze. Een arbeidsovereenkomst is ook een soort programma waarin allerlei afspraken zijn opgenomen. Als de juiste spelregels niet gevolgd zijn, kan u dat veel geld kosten. Daarom is het verstandig om deze te laten controleren door een arbeidsrechtjurist.

Vos Legal zorgt ervoor dat:

  • uw arbeidsovereenkomst juridisch up-to-date is;
  • bedingen die gaan over concurrentie, studie en relatie zo zijn geprogrammeerd dat u er ook iets aan hebt, indien u deze nodig blijkt te hebben;
  • de overeenkomst in de praktijk beantwoordt aan hetgeen u daarvan bij aanvang mocht verwachten. Concreet: stel u sluit een overeenkomst van opdracht met uw zzp’er, dan zorg ik er met u voor dat deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is. Dat is een geruststellende gedachte.

Bij vragen over arbeidscontracten, neem gerust contact met mij op.

Deze mensen gingen u voor

Bekijk ook onze andere werkzaamheden