Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Ontslag

Hebt u een of meerdere vragen over ontslag?

Ontslag

Het ontslaan van een werknemer kan veel hoofdbrekens kosten. Dit geldt vanzelf ook voor de werknemer die is ontslagen. Welke rechten heeft u als werkgever of werknemer? Het is niet eenvoudig om al deze regels hieromtrent te kennen. Vos Legal begrijpt dit en neemt u arbeidsrechtelijke zorgen graag uit handen.

Einde dienstverband

U als werknemer heeft een nieuwe baan en wilt graag het huidige dienstverband opzeggen. Welk opzegtermijn geldt? Of wat denkt u van deze. Uw werkgever heeft u een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) aangeboden. Voordat u deze onderteken, of – in de meeste gevallen als werkgever – opstelt, kunt u het beste contact opnemen met Vos Legal.

Beëindigingsvergoeding

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer in een aantal gevallen recht op een vergoeding ook wel transitievergoeding genoemd. Hoe hoog is deze of wat moet u betalen en waar heeft u recht op? Leg deze vraag voor aan Vos Legal door contact op te nemen. Dan weet u snel genoeg waar u aan toe bent.

Vos Legal helpt u bij ontslag

Ontslag

Het uit elkaar gaan van een werkgever en werknemer wordt vaak ontslag genoemd. Juridisch gezien is hiervan echter lang niet altijd sprake. Om het een en ander niet ingewikkeld te maken, gebruik ik hierbij toch het containerbegrip ontslag. Zo blijft het voor u overzichtelijk en bij vragen weet ik wat u bedoelt.

Opzegging

Soms gaat het beëindigen van een arbeidsovereenkomst eenvoudig door als werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Ondanks dat deze procedure eenvoudig is, is een fout makkelijk gemaakt en dit moet vermeden worden. Neem daarom contact met mij op wanner u een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen.

Bovendien is het belangrijk om te weten dat werknemers bij ontslag of in het geval dat een contract niet wordt verlengd recht hebben op een financiële vergoeding, de zogenoemde transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

De meeste ontslagzaken worden afgehandeld door midden van een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de afspraken gemaakt onder welke voorwaarden en met welke eventuele beëindigingsvergoeding tot ontslag kan worden overgaan. Voor een werknemer geldt dat hij niet te snel akkoord moet gaan met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Meestal valt na een eerste aanbod nog wel te onderhandelen met betrekking tot afspraken en met name ook de transitievergoeding en in veel gevallen ook de kosten voor de juridische bijstand.

Procedure

Een ontslagprocedure is vrijwel nooit eenvoudig. Een verkeerde zet in het proces kan leiden tot een hoop ellende en het verergeren van de situatie. Bovendien kan het u als werkgever een hoop geld kosten wanneer u de juiste procedures niet volgt. Als u te maken hebt met een (voorgenomen) ontslag, raad ik u aan dit te bespreken met een arbeidsrechtjurist en bij Vos Legal bent u aan het goede adres.

Hebt u als werkgever of werknemer andere vragen over het ontslag of over een beëindigingsovereenkomst? Neem gerust contact met mij op. Ik neem uw zorgen graag uit handen.

Deze mensen gingen u voor

Bekijk ook onze andere werkzaamheden