Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Uitbreiding informatieplicht per 1 augustus 2022

Op grond van artikel 7:655 BW is de werkgever verplicht een aantal gegevens te vermelden met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.

Per 1 augustus 2022 komen daar de volgende gegevens bij.

 1. Als de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht: de vermelding dat de werknemer de arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen;
 2. De aanspraak op ander betaald verlof waarop de werknemer recht heeft, of de wijze van berekening van die aanspraken;
 3. De procedurevereisten en de opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als de duur van de opzegtermijnen op het moment waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, dan de wijze waarop die opzegtermijnen worden vastgesteld;
 4. Het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling;
 5. Met betrekking tot tijdstippen waarop de arbeid door de werknemer moet worden verricht:

Als de arbeidsduur geheel of grotendeels voorspelbaar is:

 1. De duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en regelingen in verband met arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd.
 2. Het loon dat daarvoor verschuldigd is.
 3. Voor zover van toepassing alle regelingen die betrekking hebben op het wisselen van diensten.

Als de arbeidsduur geheel of grotendeels onvoorspelbaar is:

 1. De vermelding dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en
 2. het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren;
 3. De dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten;
 1. Als sprake is van een uitzendovereenkomst: de identiteit van de inlenende onderneming, indien en zodra deze bekend is;
 2. Als sprake is van een proeftijd: de duur en voorwaarden van de proeftijd; •
 3. Indien van toepassing: het door de werkgever geboden recht op scholing.

Welke termijn geldt er voor het verstrekken van de informatie?

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, geldt dat gegevens binnen 1 week na de eerste werkdag aan de werknemer worden verstrekt. De overige gegevens worden binnen een maand na de eerste werkdag aan de werknemer verstrekt. De uitbreiding van de informatieplicht ziet ook op wijzigingen. De werkgever dient, ingeval van wijziging van voornoemde arbeidsvoorwaarden, de werknemer daarop uiterlijk op de dag waarop deze wijziging ingaat te informeren.

Hebt u vragen over de informatieplicht? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.