Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Privacyverklaring

 

In deze verklaring vindt u welke gegevens Vos Legal verwerkt en met welk doel.

Vos Legal

Veenendaalseweg 59a

6745XK De Klomp

Telefoonnummer 0630213100

E-mail maarten@voslegal.nl

 

Website https://www.voslegal.nl

Contactpersoon voor privacyzaken is Maarten Vos.

Persoonsgegevens die Vos Legal verwerkt.

Vos Legal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Vos Legal verstrekt, bijvoorbeeld via een reactie in het contactformulier.

 

De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

Naam, adres en woonplaats;

Telefoonnummer en e-mailadres;

Offertes, overeenkomsten;

Uw website, IP-adres; en apparaat type;

overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een reactie te plaatsen in het contactformulier.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Vos Legal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Vos Legal kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Vos Legal raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt dat zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met Vos Legal op via maarten@voslegal.nl, dan kunnen wij de betreffende gegevens voor u verwijderen.

 

Doel, grondslag en bewaartermijn voor verwerking persoonsgegevens

Vos Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wanneer uw het contactformulier invult en verzend, zal uw naam, e-mailadres, eventuele website, uw IP-adres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht voor Vos Legal zichtbaar worden. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat uw de reactie verwijdert of totdat Vos Legal het bericht verwijdert.

Wanneer u Vos Legal een e-mail stuurt zal Vos Legal uw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail zien. Vos Legal verwijdert een keer per jaar alle e-mails van een jaar of ouder. E-mails blijven bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn in verband met de diensten van Vos Legal.

Vos Legal gebruikt Google Analytics voor het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. De tracking gegevens via Google Analytics blijven veertien maanden bewaard.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vos Legal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vos Legal verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een dwingend wettelijke verplichting conform het bepaalde in de algemene voorwaarden.

Affiliatie partners

Vos Legal werkt niet met affiliatie partners.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door uw gegevens op de website achter te laten hebt u toestemming gegeven om deze te verwerken. U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, behoudens voor zover Vos Legal een wettelijke verplichting heeft -bijvoorbeeld op basis van de WWFT- om deze gegevens te bewaren. Daarnaast heb, behoudens voormelde beperking, u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vos Legal en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging naar derden, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maarten@voslegal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vos Legal reageert binnen twee weken op uw verzoek.

 

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen over de manier waarop Vos Legal uw persoonsgegevens beschermt? Dat is hier mogelijk via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vos Legal vindt de bescherming van uw gegevens heel belangrijk en daarom neemt Vos Legal passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Vos Legal op via maarten@voslegal.nl.

 

Vos Legal beveiligt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

De computers van Vos Legal zijn beschermd met een wachtwoord.

TLS (voorheen SSL). Vos Legal verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Het beheer van www.voslegal.nl wordt door een professioneel bedrijf gedaan; niemand anders dan ikzelf en dat bedrijf heeft toegang tot de gegevens.

Wachtwoorden zijn veilig opgeslagen.

.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2021. Deze verklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in het beleid door kan voeren. Vos Legal raad u daarom aan om de verklaring regelmatig te bekijken.