Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

(ICT-)ondernemers let op, per 1 augustus 2022 verandert het arbeidsrecht op een belangrijk aantal punten

Niets is zo veranderlijk als het weer. Dit geldt niet voor het arbeidsrecht. Hoewel… deze ontwikkeling staat als gevolg van de invoering van EU-richtlijn 2019/1152 ook niet stil. Per 1 augustus 2022 verandert het arbeidsrecht op een belangrijk aantal punten. Het is daarom voor de (ICT-)werkgever belangrijk te weten wat deze veranderingen inhouden. Zo kom je straks niet voor allerlei vervelende verassingen te staan.

De volgende wijzigingen bespreek ik hierna.

Studiekostenbeding

Het studiekostenbeding is niet meer geldig voor wettelijk verplichte scholing. Alle noodzakelijke scholingskosten voor het uitoefenen van de werkzaamheden moeten door de (ICT-)werkgever gedragen worden.

Tegelijkertijd dient de scholing zoveel mogelijk tijdens werktijd gevolgd te worden. De studietijd wordt als arbeidstijd beschouwd. Deze dient daarom -indien mogelijk- plaatst te vinden tijdens de werkuren.

Voor de niet noodzakelijk scholingskosten kun je met je werknemer dus nog wel een studiekostenbeding overeenkomen.

Zorg er daarom als (ICT-)werkgever voor dat je helder hebt welke scholingskosten noodzakelijk zijn en welke niet verplicht zijn. Zo kom je ook na 1 augustus niet voor onverwachte (scholings)kosten te staan.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Het verbod op nevenwerkzaamheden vervalt tenzij je hiervoor een objectieve reden hebt. De richtlijn geeft van de objectieve rechtvaardiging een aantal voorbeelden.

Tip voor de ICT-branche: vertrouwelijkheid van de bedrijfsinformatie zou een dergelijke objectieve reden kunnen zijn.

Wel is van belang dat je als (ICT-)werkgever kunt beargumenteren waarom de bedrijfsinformatie van jouw (ICT-)onderneming zodanig is dat dit een objectieve reden rechtvaardigt op grond waarvan je een nevenwerkzaamhedenbeding kunt overeenkomen.

Voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Hebben je werknemers een onvoorspelbaar werkpatroon? Dan kunnen zij je vanaf 1 augustus 2022 verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidstijden. Wil de werknemer hier een beroep op doen, dan dient hij minimaal 26 weken bij je in dienst te zijn. Wel moet deze arbeid voorhanden zijn binnen jouw (ICT-)onderneming.

Benadelingsverbod

De nieuwe wet werkt direct door in de arbeidsovereenkomst. Als een werknemer zich hierop beroept, dan mag dat geen reden zijn voor een ontslag. Het is een open deur, maar ik noem hem toch: de werknemer mag om het beroep op deze rechten niet benadeeld worden.

Hen je vragen over deze wetswijziging? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben je graag van dienst.