Internationaal arbeidsrecht

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Welke juridische zetten moet je als (ICT-)werkgever nemen bij zieke medewerkers?

Als je te maken hebt met een zieke medewerker is het belangrijk om te weten welke juridische stappen je moet volgen om deze weer te laten re-integreren in je bedrijf. Volg je dit plan niet, dan loop je het risico op een boete van het UWV die soms kan oplopen tot maximaal 52 weken loondoorbetaling.

Zet de juiste stappen, zodat je een hoge boete voorkomt!

Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat je het volgende helder en inzichtelijk hebt als een werknemer ziek is.

  1. Week 1: Je meldt de werknemer ziek bij de Arbodienst.
  2. Week 6: De bedrijfsarts stelt een dossier samen waarin de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn opgenomen (probleemanalyse).
  3. Week 8: Je stelt samen met de werknemer een plan van aanpak op. Zie voor checklists en instructies Een re-integratietraject starten met uw werknemer | UWV | Werkgevers.
  4. Onder regie van een zogeheten ‘casemanager’ heb je regelmatig overleg met de werknemer over de voortgang van de re-integratie.
  5. Week 42: In deze week geef je de ziekmelding van de werknemer door aan het UWV.
  6. Week 52: De eerstejaarsevaluatie. Je blikt samen met de werknemer terug op het behaalde resultaat ten aanzien van de re-integratie.
  7. Week 58: Blijkt uit de eerstejaarsevaluatie dat re-integratie van de werknemer binnen je eigen bedrijf niet lukt? Dan ga je samen met de werknemer op zoek naar een ander bedrijf waar de werknemer blijvend in dienst kan treden (spoor 2).
  8. Week 91: Is de werknemer nog niet (volledig) hersteld en gere-integreerd in zijn eigen functie? Dan ontvang je van de bedrijfsarts de eventueel bijgestelde probleemanalyse en het meest recente oordeel. Jij en je werknemer evalueren samen de re-integratie en leggen deze vervolgens vast in een re-integratieverslag, waarna de werknemer alle documenten die betrekking hebben op de re-integratie meestuurt met de aanvraag van de WIA-uitkering. Deze kun je hier vinden: Stappenplan WIA-aanvraag met werkgever | UWV | Particulieren

Blijf scherp

Zorg ervoor dat je deze stappen volgt, zo voorkom je een loonsanctie van het UWV. Heb je hier vragen over? Neem gerust contact met mij op, ik help je graag.