Waar moet je als (ICT-)bedrijf aan denken als je buitenlandse werknemers inhuurt?

Door de grote krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Maar welk recht is van toepassing...

Lees meer

Modernisering Ziektewet

Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BezaVa, ook wel Modernisering Ziektewet genoemd) in werking getreden. Deze inwerkingtreding...

Lees meer

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen....

Lees meer

Ontslag

Hebt u een of meer van deze vragen wanneer u uw werknemer wilt ontslaan?

Hoe kom ik van mijn werknemer af?

Op dit moment is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Toch kunt u een reden hebben om van uw werknemer af te willen Kan dat zomaar? Na heel wat hoofdbrekens bent u er nog niet uit. Laat Vos Legal met u meedenken. Zo kunt u verder met uw business, terwijl wij het ontslagdossier op ons nemen.

Beëindigings- overeenkomst

U en uw werknemer willen met wederzijds goedvinden uit elkaar. De afspraken hierover wilt u vastleggen in de zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Na ondertekening door beide partijen zijn u en uw werknemer uit elkaar. Maar hoe bewerkstelligt u dat uw werknemer deze overeenkomst ondertekent? Neem gerust contact met mij op!

Betalen van transitievergoeding

U wilt uw werknemer ontslaan. Stel dat dit lukt, dan kost u dat geld; u betaalt namelijk een transitievergoeding. Vraag is wel of u deze moet betalen. In de meeste gevallen wel, maar er zijn uitzonderingen. Welke? Neem vrijblijvend contact met mij op.

U kunt verder met uw business, terwijl wij het ontslagdossier oppakken

Het uit elkaar gaan van een werkgever en werknemer wordt vaak ontslag genoemd. Juridisch gezien is hiervan echter lang niet altijd sprake. Om het een en ander niet te ingewikkeld te maken, gebruik ik hierbij toch het containerbegrip ontslag. Zo blijft het voor u overzichtelijk en bij vragen weet ik wat u bedoelt.

Een ontslagprocedure is vrijwel nooit eenvoudig. Een verkeerde zet in het proces kan leiden tot een hoop ellende en het verergeren van de situatie. Dat wilt u niet, u wilt namelijk ondernemen. Daarom doet u er goed aan om uw (voorgenomen) ontslag te bespreken met een arbeidsrechtjurist.

Vos Legal kijkt met u mee naar de verschillende ontslagmogelijkheden. Als uitgangspunt probeer ik ervoor te zorgen dat u en uw werknemer een beëindigingsovereenkomst overeenkomen. Als dit onverhoopt niet lukt, kijken we naar andere manieren om alsnog een ontslag te realiseren.

Hebt u andere vragen over het ontslag? Neem gerust contact met mij op. Het gaat er mij om dat u verder kunt met uw business terwijl Vos Legal uw ontslagdossier oppakt.

Deze mensen gingen u voor

Bekijk ook onze andere werkzaamheden